ا نتشار تصاویری از تخریب منزل مسکونی خانواده مجیدرضا رهنورد، واکنش هایی را در پی داشته است.

تصاویری از شعارنویسی و تحریب منزل مسکونی خانواده مجیدرضا رهنورد که اخیر به اتهام قتل دو نیروی بسیجی در جریان ناآرامی‌های مشهد اعدام شده بود، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

دیدگاهتان را بنویسید