رییس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی درباره افزایش قیمت خودرو گفت:

🔹نه‌تنها خودرو که در تمام اقلامی که دولت دخالت کرده و قیمت دستوری گذاشته، همه چیز خراب شده است. باید به دولت گفت که اگر می‌خواهید به مردم لطف و محبت کنید، لطفا در قیمت‌گذاری دخالت نکنید.

🔹اصلا قیمت‌ خودرو عجیب بالا نرفته است. آفتاب به آفتاب که طلوع می‌کند، ۵ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه می‌شود که ماهانه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

🔹حالا سوال این است که وقتی نقدینگی اضافه می‌شود، آیا از آن طرف، میزان تولید کالا هم بالا می‌رود؟ خیر. چه اتفاقی می‌افتد؟ یک فرمولی ۱۱۲ سال پیش، یعنی سال ۱۹۱۰ اقتصاددانان کشف کردند که می‌گوید در جامعه چقدر کالا داریم. این‌که حجم کالا ضربدر قیمت کالا، برابری می‌کند با حجم نقدینگی، ضربدر تعداد گردش نقدینگی.

🔹 این‌قدر فشار آوردند که دولت هم دیگر جرات افزایش قیمت را ندارد، بنابراین بهترین روش در شرایط کنونی بورس است که راهکار قانونی است.

دیدگاهتان را بنویسید