🔹درحالی‌که تولیدکنندگان ایرانی ازجمله مشهورترین تولیدکنندگان فرش ماشینی در دنیا هستند، اما کل صادرات فرش ماشینی کشور در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۰ میلیون دلار و در ۷ماهه امسال نیز ۲۶/۵ میلیون دلار بوده است.

🔹این درحالی است که صادرات فرش ماشینی ترکیه از ۱/۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ به ۲/۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۱ و به ۲/۲ میلیارد دلار نیز تا ۱۰ماهه ۲۰۲۲ رسیده است. به عبارتی، صادرات فرش ماشینی ترکیه طی سال گذشته حدود ۶۸ برابر صادرات این محصول در کشورمان بوده است

دیدگاهتان را بنویسید