روزنامه هم‌میهن در سرمقاله خود نوشت:

🔹صداوسیما هر سال ناکارآمدتر از سال پیش است و در عین حال پول بیشتری می‌گیرد. کارکردش حتی منفی هم هست و نه‌تنها اعتماد به آن نزول فاحش کرده، بلکه در برابر رقبا تسلیم محض است و گویی هیچ عملکرد مثبتی در جهت احیای نقش رسانه در دنیای امروز ندارد.

🔹هرچه ضعیف‌تر می‌شود ادعای بیشتری برای کسب بودجه جهت تقویت خود می‌کند درحالی‌که به عدم شفافیت بودجه‌های آن اعتراض هم هست و مهمتر اینکه مطلقا کارکرد رسانه را در جهت اقناع افکار عمومی و بی‌نیازی آنان در مراجعه به رسانه‌های غیررسمی ندارد و این مسئولیت بزرگی است که متوجه این رسانه است.

🔹جالب‌تر اینکه در ادامه ممکن است دچار کاهش درآمد شود. چرا؟ به دلیل ضد کارکردی‌بودنش و فقدان اعتبارش که موجب شده مردم به‌سوی تحریم کالاهایی بروند که در این رسانه تبلیغ می‌شود. این اتفاق بسیار عجیبی در یک جامعه است که رسانه‌ای تا این حد نزول کند.

🔹این صداوسیما چاه عمیق و بی‌آبی است که هر چه آب دستی یا بودجه در آن بریزید همه را می‌بلعد بدون اینکه تشنه‌ای را سیراب کند. به این می‌گویند اتلاف منابع در حد المپیک.

دیدگاهتان را بنویسید