رئیس سازمان ثبت احوال:

🔹تا کنون ۵۹ میلیون کارت هوشمند ملی صادر و تحویل داده شده است.

🔹حدود ۱۰ میلیون کارت هوشمند ملی معوقه داشتیم که بیش از ۹ میلیون آن صادر و تحویل شده است و تا پایان سال تمامی کارت‌های هوشمند ملی تحویل خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید