روزنامه اعتماد نوشت:

🔹دست‌فرمانش، دست‌فرمان محمود احمدی‌نژاد در ۴ سال دوم است؛ از دل محافظه‌کاران برآمده ولی اقداماتی می‌کند که نوک تیز پیکان انتقادات همین طیف را به سمت خودش هدایت می‌کند.

🔹عزت‌الله ضرغامی وزیر میراث فرهنگی دولت رییسی، معلوم نیست می‌خواهد به اپوزیسیون محافظه‌کاران تندرو تبدیل شود یا می‌خواهد جاده‌صاف‌کن برای تغییراتی باشد که برخی از آن سخن می‌گویند؛ هر نیتی که داشته باشد، محافظه‌کاران سنتی و تندرو را علیه خودش شورانده است.

🔹ضرغامی اخیرا مواضعی می‌گیرد و اقداماتی انجام می‌دهد که اکثر محافظه‌کاران را مجبور به حمله به خودش می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید