ضرغامی: در طرح مولدسازی، بناهای تاریخی فروخته نمی‌شوند

دیدگاهتان را بنویسید