🔹 یک رسانه خارجی صورت مهدی طارمی را به یک کودک شبیه سازی کرده و به نظر می رسد ستاره فوتبال ایران بیشتر از قبل مورد توجه اروپایی ها قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید