طالبان:

🔹اگر بمب اتمی هم بر سر ما بیندازند منع آموزش زنان را لغو نمی‌کنیم.

دیدگاهتان را بنویسید