🔹هنوز این مردم پای این کشور ایستاده‌اند؛ حتی آن ایرانی که در خارج است وقتی اسم خلیج فارس می‌آید و اسم تمامیت ارضی ایران می‌آید، تنش می‌لرزد.

🔹مردم فرصت و پایه قدرت نظام هستند؛ دست فرصت را باید باز بگذاریم. حضور مردم در انقلاب اسلامی تعیین‌کننده است./

دیدگاهتان را بنویسید