🔹مدیرعامل خبرگزاری میزان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: وقت حمله به قوه قضاییه که می‌شود محفل رجانیوز به صحبت‌های فردی مثل توماج صالحی استناد و آن را تایید می‌کند، اما وقتی کسی در‌ مورد گعده فکری رجانیوز صحبت می‌کند باید برخورد قضایی و بگیر و ببند راه انداخت.

🔹استاندارد دوگانه همیشه مذموم است.

دیدگاهتان را بنویسید