🔹اطلاعیه مرکز بهداشت استان اصفهان: به دلیل غذای توزیع شده در سلف مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان، باکتری شیگلاسونئی عامل بیماری شمار زیادی از دانشجویان این دانشگاه شناخته ش

دیدگاهتان را بنویسید