شرکت آب منطقه‌ای تهران:

🔹اعلام اینکه فقط چند روز آب برای مصرف تهران باقی مانده است مقایسه‌ای متناسب نبوده و بدون در نظر گرفتن تمامی شرایط است و چنین مقایسه‌ای صحیح نیست.

🔹تمامی سدها به صورت روزانه دارای ورودی هستند و اینطور نیست که یک سد فقط خروجی داشته باشد، و فقط بخشی از حجم سد به صورت روزانه کاهش می‌یابد و این روند به طور معمول تا پایان فصل سرما ادامه دارد و با شروع بارش‌ها و بالا رفتن دما میزان ورودی به سدها افزایش یافته و نسبت به خروجی پیشی می‌گیرد

دیدگاهتان را بنویسید