🔹او برادر مجتبی توانگر، نماینده مجلس است.

🔹عباس توانگر، چند روز قبل با وثیقه ۵۰۰ میلیونی از بازداشت موقت، آزاد شد. او به دلیل جمع‌آوری بولتن‌هایی که به# فارس_گیت معروف شد، چند هفته مهمان سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بود!

🔹بولتن همان خبرهای درگوشی و محفلی است که برای اهداف مشخص، توسط برخی جمع‌آوری می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید