🔹شنیده شده عباس توانگر، یکی از تهیه کنندگان بولتن محرمانه خبرگزاری فارس، روز پنج شنبه بازداشت شده است.

🔹وی از مدیران ارشد خبرگزاری فارس و برادر مجتبی توانگر (نماینده مجلس) است.

دیدگاهتان را بنویسید