عباس عبدی، تحلیلگر مسائل اجتماعی و سیاسی: ‏

🔹نحوه برخورد با خانواده علی دایی این نکته را روشن می‌کند که با چنین شیوه‌هایی هیچ مشکلی حل نمی‌شود، بلکه بدتر می‌شود.

🔹 باید رویکرد امنیتی انتظامی به اعتراضات بشدت محدود و رویکرد سیاسی حل منازعه جایگزین آن شود. خود دانید از ما گفتن.

دیدگاهتان را بنویسید