ا
🔹۶/٨ درصد پاسخگویان از باخت به انگلیس «خوشحال شدند»؛ ۴/٨ درصد «دوست نداشته‌اند» تیم ملی مقابل آمریکا برنده شود!

🔹یعنی بیش از ۴ میلیون از باخت به انگلیس خوشحال شدند و حدود 3 میلیون نفر دوست نداشتند که ایران مقابل آمریکا برنده شود!

🔹این اعداد در یک موضوع ملی، بسیار بزرگ است؛ مسئولان باید فکر کنند که چه اتفاقی افتاده که بخشی از مردم چنین نگرشی به تیم ملی پیدا کرده‌اند

محمد رهبری، پژوهشگر و سیاست‌پژوه: بر اساس نظرسنجی ایسپا، حدود ۶۶ درصد از کل پاسخگویان از شکست ایران در برابر انگلیس ناراحت شدند، حدود ٧٨ درصد از کل پاسخگویان از پیروزی ایران در برابر ولز خوشحال شدند و تقریبا همین میزان نیز اعلام کردند که دوست داشته‌اند که ایران در برابر آمریکا پیروز شود.

🔹اما این اعداد فریبنده است و نباید فریب این اعداد را خورد

دیدگاهتان را بنویسید