🔹گزارش های بین المللی حاکی از آن است که عراق، امارات و قطر در صدر کشورهای منطقه که بهترین رشد اقتصادی در سال ٢٠٢٣ را خواهند داشت، قرار دارند.

دیدگاهتان را بنویسید