محسن حیدری در یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

🔹آن کسانی که امروزه بی‌محابا پاروی پدال ترویج حجاب اختیاری گذاشته‌اند، کمی به فکر فرجام خود و جامعه اسلامی باشند.

🔹سخنانی از سوی برخی از کسانی که در لباس روحانیت هستند شنیده شده که خطرات هولناک‌تری در پی خواهد داشت، چون جنبۀ تحریف دین و بدعت دارد.

🔹چنانچه امنیت اخلاقی لطمه بخورد، امنیت جانی و مالی هم از بین می‌رود و دنیا و آخرت مردم تباه می‌گردد.

دیدگاهتان را بنویسید