غلامرضا مصباحی‌مقدم:

🔹مناسب‌ترین اقدام برای مواجهه با موضوع حجاب، اقدام فرهنگی، تربیتی و تبیینی است و بهترین زمانی که می‌تواند تاثیر بگذارد هم در دوران طفولیت بچه‌ها است و آموزش از آن زمان باید آغاز شود.

🔹اگر دختران با حجاب تربیت شوند، برای آینده‌شان مناسب است و دیگر تحت تاثیر هیجان قرار نمی‌گیرند و دیگران نمی‌توانند آن‌ها را مورد طمع قرار دهند و از زیبایی‌هایشان لذت جنسی ببرند.

🔹ما مکرر دیده‌ایم وقتی پدر و مادر ایستاده اند برای نماز، آن‌ها نیز همان کاری که والدین انجام می‌دهند را تقلید می‌کنند. حجاب هم همینطور است. وقتی دختران ببینند مادرشان چادر و روسری دارد، آن‌ها هم همان را یاد می‌گیرند

دیدگاهتان را بنویسید