علم‌الهدی: وقتی در اثر تحریم اقتصادی، مردم از دین روی‌گردان شدند، خدا دست از نصرت خود برمی‌دارد و همه‌چیز سقوط می‌کند

دیدگاهتان را بنویسید