🔹شنیده شده علیرضا ارادتی، داماد دکتر عبدالکریم سروش روز پنج شنبه هجدهم آذماه در محل کارش بازداشت شد و تا کنون از دلایل دستگیری وی هیچگونه اطلاع رسانی صورت نگرفته است

دیدگاهتان را بنویسید