🔹 همچنین در سال ۹۸ تعداد ۶۰ هزار نفر از ایرانیان که مهاجرت کردند در گروه مهاجران نخبه، المپیادی و رتبه‌های برتر کنکور بودند. از هر ۱۰ ایرانی مدال‌آور نیز ۷ نفرشان در اروپا در حال تحصیلند.

دیدگاهتان را بنویسید