:

🔹در طرح جدید مجلس، کارت ملی بی حجاب‌ها در سیستم «فریز» می‌شود و یک ماه به آن‌ها خدمات داده نمی‌شود

🔹پلیس در بحث حجاب، هم اکنون طرح «ناظر ۲» برای اماکن تجاری، «ناظر ۳» برای معابر و «ناظر ۴» برای فضای مجازی را پیگیری می‌کند

🔹در مورد گشت ارشاد شیوه‌های جدیدتری در حال جایگزینی است؛ اگر کسی با شرایطی نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید او را بگیرد؟ وجود چنین ماشین‌هایی در سطح شهر نیاز است./

دیدگاهتان را بنویسید