این دوسوی متضاد ماجرا عین هم هستند. یکی از نشانه هایش ادبیات تحقیرآمیز و متقلبانه از هردو سو است. اینترنشنال بعد از برد ولز از تیم ملی به عنوان تیم اعزامی جمهوری اسلامی یاد می کند. جوانان ما وسط این دوتیغِ خونین در حال جان دادن هستند.

دیدگاهتان را بنویسید