عماد افروغ، جامعه‌شناس:

🔹اعتراض و نقد و امر به معروف و نهی از منکر به‌ویژه درباره دولتمردان ضرورت دارد.

🔹اگر نظام سیاسی بستر طرح اعتراضات مردمی را تعریف نکند زمینه تبدیل اعتراض مدنی به اعتراض غیرمدنی را فراهم کرده است.

🔹امیدوارم کسانی که معترض واقعی هستند، در قالب انقلاب اسلامی و قانون اساسی مطالبات خود را دنبال کنند.

🔹نظام ظرفیت خود در مواجهه با کاستی‌های را افزایش دهد؛ در غیر این صورت فضا مسدودتر خواهد شد

دیدگاهتان را بنویسید