حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی:

🔹عملکرد مسئولان، کشور را به نقطه‌ انفجار رسانده

🔹چرا نظام هیاتی باتجربه تر و قوی تر برای حل منازعه سیستان‌وبلوچستان اعزام نکرد؟

🔹چه دلیلی دارد برای حفظ یک ساختمان فرمانداری، پلیس دست به اسلحه ببرد؟

🔹تا به حال یک مورد هم محافظت پلیس از معترضان انجام نشده

دیدگاهتان را بنویسید