🔹برای فردا در بیشتر نقاط استان های نیمه شمالی و شرقی کشور به طور قابل توجهی کاهش دما خواهیم داشت و دمای هوا بین ۵ تا ۱۰ درجه سانتیگراد سردتر از نرمال خواهد بود.

🔹اوج کاهش دما در استان های شمال شرقی و شرقی کشور خواهد بود که در این بخش های برای امشب شاهد یخبندان و برودت شدید هوا خواهیم بود.

🔹از روز سه شنبه بتدریج و با شدت کم از میزان کاهش دما کاسته شده و رفته رفته هوا با افزایش دما همراه خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید