فرزند وزیر پیشین اطلاعات، آزاد شد 

امتداد نوشت: حسن یونسی آزاد شد. 

حسن یونسی، وکیل دادگستری، فعال مدنی و فرزند وزیراطلاعات دولت اصلاحات، از بند «دو الف» آزاد شد

او ماه گذشته به همراه مصطفی نیلی، وکیل دادگستری در فرودگاه بازداشت شده بود.

دیدگاهتان را بنویسید