فرزین فردیس، نایب رئیس کمیسیون کسب‌و‌کارهای دانش‌بنیان اتاق ایران می‌گوید: افزایش میل به مهاجرت سرمایه‌های اجتماعی و محدود شدن فضای توسعه کسب‌و‌کارهای اینترنتی، زنگ خطری برای آینده اقتصاد دیجیتال در کشور است.

دیدگاهتان را بنویسید