رئیس کل بانک مرکزی در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی:

🔹برنامه های اصلاحی به بانک های مختلف داده ایم و آنها را منظم پایش و رصد می کنیم و دایم به دنبال کاهش ناترازی ها هستیم.

🔹امیدواریم شرایط اقتصاد کشور ما را یاری کند تا این کاهش ناترازی اتفاق بیفتد.

دیدگاهتان را بنویسید