تجربه احمدی نژاد در زمینه شفافیت گریزی چه کارنامه ای برای کشور رقم زد/ اینگونه می خواهید آبروی دین خدا را حفظ کنید؟

دولت حواسش باشد آنهایی که این پوست خربزه را زیر پایش می اندازند، خیرخواه دولت و ملت ایران نیستند

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی:

🔹باید از خطاهای فاحشی که از تجربه بودجه ١۴٠١ حاصل شد، اجتناب شود. چقدر کارشناسان تلاش کردد بگوید بودجه ١۴٠١ اشتغال زدا و فاجعه آفرین است و توان مالی حکومت را مستهلک می کند اما گوش شنوایی پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید