🔹 در روزهای اعتصاب تقریباً ۷۰ درصد کسبه و بازاریان لنجان در اعتصاب بودند که این تعطیلی‌ها و اعتصاب‌ها مورد اعتراض شدید مردم واقع شد، چراکه شهروندان نمی‌توانستند در این چند روز مایحتاج خود را تهیه کنند و رونق بازار مختل شد.

🔹مردم مطالبه جدی از دستگاه اجرایی شهرستان داشتند که این مشکل حل شود به همین دلیل موضوع اعتصاب در دستور کار شورای تأمین شهرستان لنجان قرار گرفت و سرانجام تصمیم بر این گرفته شد که واحدهای صنفیِ مؤثر در تعطیلی بازار پلمب شوند./

دیدگاهتان را بنویسید