🔹 انگلیس روباه پیر است اما دندان ندارد و نمی‌تواند نیش بزند

🔹 شما پر کاه را از پشه نمی‌توانید پس بگیرید، آن وقت می‌خواهید ایران را از ملت ایران پس بگیرید؟

🔹به دشمنان هشدار می‌دهم؛ منافعتان همه جا گسترده است، به خودتان رحم کنید/

دیدگاهتان را بنویسید