سخنگوی هواپیمایی ماهان:

فرود هواپیمای خانواده علی دایی به ماهان ربطی ندارد.

دستور قضایی صادر شد و خلبان ملزم بود بنشیند

دیدگاهتان را بنویسید