🔹این مرد امروز کنار مترو در مسکو گلوله‌های برفی می‌ فروخت. جالب اینکه مسکو تقریبا شش ماه از سال پوشیده از برف است اما مردم از او گلوله برفی می‌خریدند.

🔹اولین کسی که این کار را کرد دیوید هامونز آمریکایی در سال ۱۹۹۳ در نیویورک بود که گلوله برفی را با قیمت بالا و در اندازه‌های مختلف به مردم فروخت.

دیدگاهتان را بنویسید