اصغری، کارشناس هواشناسی:

🔹دمای هوای فریمان به منفی ۲۸ رسید و سردترین شهر کشور شد.

🔹آبعلی در تهران به منفی ۱۰ رسید و مشهد هم منفی ۱۸ را تجربه کرد.

دیدگاهتان را بنویسید