فاضلی، جامعه شناس در توییت نوشت:

🔹فضای مجازی برای کسانی دردناک و ترسناک است. دردناک چون مجبورند هر روز هزاران محتوای خلاف نظر و میل خودشان را تحمل کنند؛ ترسناک، چون تصویری هر چند ناقص از دنیای آزادی بیان و جایگاه اندیشه‌شان و خود را در آن می‌بینند. البته تمرین دشوار و گاه تلخ ما برای مدارای هر چند حداقلی هم هست.

دیدگاهتان را بنویسید