حسن رسولی فعال سیاسی اصلاح‌طلب:

🔹در این یکسال و نیم گذشته، کمتر صدای اعتراضی از مراجع تقلید شنیده شده این حد از پیامی که از سوی مراجع به مردم منعکس می‌شود، در درجه اول به علت شناختی است که مراجع از عمق گرفتاری‌های مردم پیدا می‌کنند و در درجه دوم تحت‌تاثیر انتظاراتی است که افکار عمومی از نهاد مرجعیت دارد که مراجع در چنین مواقعی که اکثریت ملت و مردم در تامین معاش روزمره‌شان در تنگنا هستند در کنار مردم باشند.

🔹به طیفی معترضانی که در اصل حق اعتراض دارندباید گفته شود که راه چاره ایران تغییر نظام سیاسی نیست.نظام‌سازی و ساختارسازی مجدد در منطقه پرآشوبی که در آن قرار گرفته‌ایم و در اوضاع و احوالی که با معادلات قدرت‌هی جهانی مواجه هستیم،قابل قبول نیست

🔹چنانچه هر دو طرف که الان رودرروی هم هستند قدری مواضع‌شان را تعدیل کنند، می‌شود با انجام دگرگونی‌های اساسی، برقراری گفت‌وگو و آشتی مردم از این فضا خارج شویم و برای آینده درازمدت کشور، مخرج مشترک مطالبات مردم و آرمان‌های حاکمیت را هدف خود قرار دهیم/

دیدگاهتان را بنویسید