🔹مبتلایان جدید: ۷۲ نفر
🔹جانباختگان جدید: ۳ نفر

دیدگاهتان را بنویسید