فیض الله عرب سرخی: جناب رئیسی کاش رئیس جمهور شده بودید.

دیدگاهتان را بنویسید