🔹اروپا: ۱۶ سهمیه مستقیم
🔹آفریقا: ۹ سهمیه مستقیم
🔹آسیا: ۸ سهمیه مستقیم
🔹آمریکای‌شمالی، کونکاکاف و حوضه دریای کارائیب: ۶ سهمیه مستقیم
🔹آمریکای جنوبی: ۶ سهمیه مستقیم
🔹اقیانوسیه: ۱ سهمیه مستقیم
🔹پلی‌آف: ۲ تیم از بین قاره های آمریکا ، آسیا و آفریقا

🔹میزبانان به طور مستقیم حضور خواهند یافت و سهمیه آنان از سهمیه آن منطقه کسر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید