🔹تصاویری کوتاه و چند ثانیه ای از فداکاری یک ‌کارگر شهرداری در ساعات گذشته فضای مجازی را پر کرده است

دیدگاهتان را بنویسید