🔹علت اصلی نارضایتی هایی که می بینیم ریشه در مسائل اقتصادی و ناکارآمدی ها دارد

🔹رئیس مجلس در دانشگاه تربیت مدرس: اگر امروز انقلابی هستیم و عزتمندی ایران و اسلام را می‌خواهیم باید کارآمدی دین در اداره جامعه را اثبات کنیم و هر حرف و عمل غیر این اضافه است.

🔹ادبیات حکمرانی نو برای امروز و دیروز نیست بلکه از ۲۵ سال پیش روزی که توفیق خدمت را پیدا کردم این حرف را تکرار کرده و گفته‌ام.

دیدگاهتان را بنویسید