🔹واحد متانول کامل از سرویس خارج شد، واحد اوره و آمونیاک نیز ۲۰ درصد کاهش ظرفیت تولید دادند!

دیدگاهتان را بنویسید