معاون آبفای منطقه سه شهر تهران:

🔹لوله خروجی مخزن خط ۷۰۰ میلی متری شکسته است که موجب قطع آب در برخی از مناطق غرب تهران شده است.

🔹در تلاش هستیم تا نهایت دو ساعت آینده مشکل به طور کامل برطرف شود.

دیدگاهتان را بنویسید