مدیرعامل شرکت گاز مازندران:

🔹️با افزایش مصرف گاز خانگی جایگاه‌های سی ان جی و صنایع عمده استان برای جلوگیری از اُفت احتمالی شبکه سوخت رسانی، از مدار گازرسانی خارج شد.

دیدگاهتان را بنویسید