🔻رئیس‌جمهور در جمع سفرای خارجی: دهه‌ها مداخله خارجی، کودتا، وابستگی و تحقیر همه جانبه ملتی بافرهنگ منجر به قیام تاریخ‌ساز ملت ایران علیه رژیم مستبد پهلوی شد

🔹جمهوری اسلامی مبتنی بر آموزه‌های دینی و رای مردم است. ملت ایران همواره مقابل ستمگران قیام کرده و اسارت را نه برای خود و نه دیگر ملت‌ها تحمل نمی‌کند

دیدگاهتان را بنویسید