🔹قیمت یک تور اقتصادی خارجی به حدود ۱۷۴ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی حدود ۱۶ برابر حداقل دستمزد یک کارگر ایرانی.

دیدگاهتان را بنویسید