🔹باتوجه به صورت جلسه انجمن صنفی تایر، مقرر شد که قیمت تایرهای بایاس (یعنی تایر های وانتی، باری، کشاورزی، اتوبوسی و راهسازی) به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد که این افزایش قیمت از امروز اعمال می شود.

🔹صنعت تایر از جمله صنایعی است که در چند وقت گذشته تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری قرار داشته و احتمال افزایش نرخ های بالاتر نیز در ادامه انتظار می رود.

دیدگاهتان را بنویسید